Stewen, Christian

Stewen, Christian (f. 30/1 1781 Fredrikshamn, d. 30/4 1863 Krim), botanist och ämbetsman, ledamot av ryska vetenskapsakademin från 1815. S. studerade medicin i Åbo och S:t Petersburg samt blev med.dr vid 17 års ålder. Han anställdes 1799 som assistent hos inspektören för silkesodlingen i Sydryssland och efterträdde denne 1826; innehade posten fram till 1850. S. grundade 1812 en botanisk trädgård, som fortfarande existerar, på Krims sydkust vid byn Nikita nära Jalta. Han var en framstående deskriptiv botanist i Linnés anda; hans huvudarbete, Verzeichnis der auf der taurischen Halbinsel wildwachsenden Pflanzen, utkom i fem delar 1856-57 och förtecknade 1 639 växtarter på Krim. S. donerade ett värdefullt herbarium med 60 000-70 000 prover representerande ca 23 000 arter till Helsingfors universitets botaniska museum.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), botaniker
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import