Storfurstendömet Finland

Storfurstendömet Finland var det officiella namnet på Finland under perioden 1809-1917, då landet utgjorde en autonom del av det ryska imperiet. Formellt avskaffades benämningen storfurstendöme 1919. (M. Niiniluoto m.fl., Suomi, suuriruhtinaanmaa, 1991; Tutkielmia Suomen suuriruhtinaskunnan historiasta, 1992; Finland and Poland in the Russian empire: a comparative study, red. M. Branch m.fl., 1995; M. Klinge, Kejsartiden: Finlands historia 3, 1996; O. Jussila, Suomen suuriruhtinaskunta: 1809-1917, 2004)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
autonoma tiden
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.06.2017 av Import