Summa

Summa, omkring fyra km brett frontavsnitt vid byn S. på Karelska näset ca 60 km s.o. om Viborg, beläget på båda sidor om huvudvägen till Terijoki och Systerbäck. S. utgjorde en del av den s.k. Mannerheimlinjen. De första striderna på detta avsnitt utkämpades 16-20/12 1939, då två förstärkta sovjetiska divisioner förgäves försökte forcera de finländska ställningarna, som försvarades av ett regemente. Ett finländskt motanfall, där två divisioner och delar av tre andra deltog, företogs 23/12. Därefter antog striderna karaktären av ställningskrig fram till början av februari, då Sovjetunionen satte in tre divisioner vid S. Detta ledde till att överste F.F. Aljabusjevs 123. division 12/2 lyckades åstadkomma ett genombrott på det s.k. Lähde-avsnittet. Sedan motanfallen strandat, måste de finländska trupperna uppge S. och hela huvudförsvarslinjen för att dra sig tillbaka till obefästa ställningar ungefär halvvägs till Viborg. (K. Erho, Hjältarna vid S., 1942; J. Hakala/M. Santavuori, S., 1960; E. Oksanen, Summan miehet, 1984; Tragedier vid S. under vinterkriget, 2000)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
andra världskriget, krigsfronten
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 03.06.2017