Sundqvist, Ulf

Sundqvist, Ulf Ludvig (f. 22/2 1945 Sibbo), företagsledare och politiker, pol.mag. 1966. S. deltog aktivt i studentpolitiken och avancerade till ordförande i Finlands studentkårers förbund under det oroliga året 1968, då han började driva på en radikal reform av högskoleförvaltningen. Han blev 1969 medlem av socialdemokratiska partistyrelsen och 1970 ordförande för partiets ungdomsorganisation (avgick 1973), var riksdagsman 1970-83 och utsågs i februari 1972 till undervisningsminister, en post han behöll i den senare detta år utnämnda regeringen Sorsa (1972-75). S. visade prov på politisk realism och underlät nu att till varje pris söka genomdriva "en man, en röst"-reformen inom högskolevärlden.

S. var partisekreterare 1975-81, handels- och industriminister 1979-81 och utnämndes 1982 till koncernchef för Finlands arbetarsparbank, som döptes om till STS-banken och började agera som en affärsbank. Svårigheterna hopade sig dock för denna nya aktör under bankkrisen i början av 1990-t., och 1992 slukades STS-banken av Kansallis-Osake-Pankki. S. hade 1991 blivit kallad att efterträda den enligt många mindre dynamiske Pertti Paasio som socialdemokratisk partiledare, men blev tvungen att avgå 1993 sedan uppgifter kommit till offentligheten om att banken understött broderns (Björn S.) förlustbringande affärer med krediter. S. drabbades även av skadeståndskrav med anledning av de kostnader STS-bankens undergång åsamkat staten, vilket 1997 ledde till den socialdemokratiska finansministerns avgång, sedan denna (Arja Alho) reglerat frågan i en för S. fördelaktig riktning. Han har därefter verkat som konsult i affärsvärlden och vd för ett eget företag, Cognition ventures Oy. Gav sin syn på de dramatiska skeendena under 1990-t. i boken Kärpäsjahti (2000).

Sundqvist.U_109274.jpg

Sundqvist, Ulf. Utnämndes till undervisningsminister på sin tjugosjunde födelsedag 1972 och var därmed den yngste ministern genom tiderna i Finland. Foto: Lehtikuva Oy, M. Kainulainen.

Aktörer
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politiker, företagsledare, ministrar, riksdagsledamöter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 14.07.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 03.06.2017 av Import