Suomi, Juhani

Suomi, Juhani Martti Kalervo (f. 15/2 1943 Hfrs), diplomat och författare. S. behandlade i sin doktorsavhandling Talvisodan tausta (1973, 2:a uppl. 1989) Sovjetunionen i Finlands utrikespolitik 1937-39, ett banbrytande historiskt verk. Han anställdes detta år vid utrikesministeriet som byråsekreterare och beviljades tre år senare dispens för tjänster vid ministeriet. S. utsågs till byråchef 1974, utrikesråd 1978 och var 1979-2010 konsultativ tjänsteman. Han blev en av ministeriets ledande öststatsexperter och innehade flera poster inom olika samarbetsorgan mellan Finland och Sovjetunionen. S. var 1975-89 docent i politisk historia vid Helsingfors universitet och på nytt sedan 1996.

S. har blivit mest känd för sin omfattande biografi över Urho Kekkonen i åtta band (1986-2000), som täcker perioden 1936-81, och redigeringen av Kekkonens dagböcker 1958-81 i fyra band (2001-04). Båda verken ger ett panorama över Finlands politiska liv och presidentens utrikespolitiska linje genom många ödesdigra år. De erbjuder ett unikt och mångsidigt källmaterial, men har även kritiserats för skönmålning av Kekkonens agerande. S. utgav 1989 en bok om Risto Ryti, därefter en ytterst kritisk studie över president Koivistos första ämbetsperiod 1981-86 i två band (2005-06) och 2009 ett självbiografiskt, tämligen självutlämnande arbete. S. har bl.a. varit generalsekreterare i delegationen för nedrustningsärenden 1974-77 och ledamot av styrelsen för freds- och konfliktforskningsinstitutets direktion i Tfrs 1974-80. Han stod bakom den uppmärksammade pseudonymen Kunto Kalpa i tidningen Keskisuomalainen 1985-93. Erhöll professors titel 1997.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 21.01.2011 av Import