Suomis sång

Suomis sång, fosterländsk lystringssång. Orden, skrivna av Emil von Qvanten, publicerades under rubriken "Suoma-sång" i Helsingfors Morgonblad 31/10 1844. Då dikten 1845 ingick i kalendern Lärkan hade den sista strofens tre sista versrader fått sin slutliga utformning på förslag av J.L. Runeberg. Dikten tonsattes 1854 av Fredrik Pacius. Fr.o.m. 1856, då den första gången framfördes av såväl manskör som blandad kör med orkester, har den intagit platsen näst efter Vårt land bland Finlands fosterländska sånger. (J. Rosas, Fredrik Pacius som tonsättare, 1949)
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
sång (sjungande), fosterländskhet
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 03.06.2017