sutare

sutare (Tinca tinca), karpfisk som vanligen blir högst 40 cm lång och väger upp till 1,5 kg. S. har ursprungligen haft en klart sydlig utbredning i Finland. Den föredrar frodiga sjöar med mjuk botten och varmt vatten, påträffas ställvis även vid kusten. Leken sker när vattentemperaturen är minst 18-20 °C. S. har sedan början av 1900-t. utplanterats i talrika sjöar i s. och mell. Finland. I stora delar av Europa anses s. vara en god matfisk som i likhet med karp föds upp i dammar och sjöar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
sutare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 03.06.2017 av Import