Svenska Odlingens Vänner i Helsinge

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge, Vanda, förening som grundades 1906 på initiativ av bl.a. Edvard Blomqvist och Eric von Rettig. Dess syfte var att verka för den svensktalande befolkningens i Helsinge socken ekonomiska och andliga väl. Sitt mål ville föreningen nå genom att inrätta skolor och bibliotek. Tyngdpunkten i verksamheten kom dock snart att överflyttas på hembygdsforskning och museiverksamhet. 1916 gav föreningen ut Gabriel Nikanders banbrytande verk Byar och gårdar i Helsinge, 1930 Helsinge församlings historia av Herman Hultin och 1931 Per Åke Lauréns Bondens liv i det gamla Helsinge. 1919 fick föreningen som donation av lantbruksrådet John Bergboms arvingar motta gårdscentrum på Hertonäs gård med omkring 14 ha mark.

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge började nu på Hertonäs gård planera ett museum för det svenskspråkiga Nyland. Till området flyttades en väderkvarn från Täktom i Bromarv samt byggnaderna på Knusbacka bondgård (i huvudsak från 1700-t.) i Box i Sibbo. Flyttningen av byggnaderna påbörjades 1922, och sommaren 1933 invigdes allmogemuseet med en stor hembygdsfest. I huvudbyggnaden på Hertonäs invigdes 1925 ett Topeliusmuseum med inventarier från Zacharias Topelius hem på Björkudden i Östersundom. Museets första intendent var Topelius dotterson Paul Nyberg, som kvarstod som intendent till 1958 då Topeliussamlingarna flyttades bort från Hertonäs. Huvudbyggnaden på Hertonäs tjänstgjorde därefter en tid som kurscentrum. Nyberg efterträddes som intendent av Bo Lönnqvist, och museiverksamheten fortsatte i mindre skala. Några rum på bottenvåningen inreddes med möbler från den Bergbomska tiden.

1995 fick Svenska Odlingens Vänner i Helsinge motta en donation bestående av omkring 200 föremål som tillhört viceamiral Carl Olof Cronstedt och hans familj. På huvudbyggnadens andra våning, som restaurerades i samråd med Museiverket, öppnades nu en permanent utställning om Cronstedt och hans tid på Hertonäs. Parken i fransk och engelsk stil som Cronstedt anlade på Hertonäs sköts av Helsingfors stad, som låtit restaurera den. Föreningen, vars verksamhetsområde från början var hela Helsinge socken, har idag koncentrerat sin verksamhet till Hertonäs, som sedan 1946 hör till Helsingfors. (S.O. Westman, En visionärernas förening: Några anteckningar om Svenska Odlingens Vänner i Helsinge, i Helsingin pitäjä Helsinge 1984-85, 1984; S. Backman, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge, i Maalaismaisemista Itä-Helsingiksi, 2005)
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskar, museer, bidrag, förening, ideella organisationer, trosliv
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 29.11.2011
Uppdaterat 03.06.2017