Svenska småbruk och egna hem

Svenska småbruk och egna hem, Ab S., Ingå, gr. 1908 av Svenska folkpartiet närstående kretsar med uppgift "att verka för den svensktalande befolkningens fästande vid jorden" och därvid såvitt möjligt arbeta för att skaffa och försälja jord åt obesuttna finlandssvenskar på landsbygden. Initiativtagare var fil.dr Edvard Blomqvist.

Bolaget har under årens lopp i Nyland och Åboland inköpt ett stort antal större egendomar som styckats upp så att omkring 2 300 småbruk och tomter om sammanlagt 32 000 ha bildats. Svenska småbruk och egna hem ägde 2006 omkring 2 500 ha mark i Nyland och bedriver ett betydande skogsbruk med en årlig avverkning på 8 000 m3 virke. Bolaget upprätthöll tidigare Överby trädgårds- och lantbruksskolor, gr. 1915 i Kyrkslätt, som 1944 flyttades till Margretebergs gård i Esbo. Skolan övertogs 1978 av en samkommun, men S. återköpte Margreteberg 2002 och hyrde ut fastigheten till Ab Utbildning Sydväst, som förde den forna trädgårdsskolans traditioner vidare inom ramen för Yrkesinstitutet Sydväst (utbildade trädgårdsmästare, Axxell) och Yrkeshögskolan Sydväst (utbildade hortonomer, Yrkeshögskolan Novia). 2011 flyttades Novias hortonomutbildning från Överby till Ekenäs i Raseborg, varpå Axxell blev den enda utbildningsarrangören på Överby. 2011 flyttade ungdoms- och fritidsledarutbildningarna på Finns Folkhögskola till Överby.

Svenska småbruk och egna hem leddes från grundandet fram till 1937 av Eric von Rettig, mångårig ordförande i Svenska folkpartiet. 1922 bildades Stiftelsen Ab Svenska småbruk och egna hems undervisningsfond för att understöda lantbruksskolan på Överby, och 1947 bildades Stiftelsen finländska jordfonden med uppgift att understöda svenska småbrukares i Finland kulturella och ekonomiska samarbetssträvanden samt bistå finlandssvenskar att förvärva jord. Fonderna stöder numera olika projekt inom lantbruksundervisningen samt ger förmånliga och långfristiga generationsväxlingslån till unga finlandssvenska jordbrukare. (Hj. Gustafsson, S. 1908-58, 1958)

Med Svenska småbruk och egna hem som förebild grundades 1917 Ab Svenska småbruk i Österbotten, som 1918-41 inköpte och styckade 65 hemman. Detta företag äger numera andelar i en fastighet och ett strandområde i Vasa. (J. Weegar, Våra fäders jord, 1981)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, finlandssvenskar, befolkning, landsbygd, småbruk, bolag
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 16.05.2012
Uppdaterat 03.06.2017