Tainionkoski

Tainionkoski, kraftverk i Imatra, invigt 1949 (A. Pernaja), fallhöjd 7,8 m, effekt 44 MW, årlig energiproduktion ca 300 milj. kWh; reglerar vattenståndet i Saimen och innehas numera av Fortum Oyj. Forsen kallades även "Lilla Imatra". I mitten av 1890-t. uppförde Ab Tornator (Wolff, Eugen) ett träsliperi, ett pappersbruk och en trådrullsfabrik på platsen; idag återstår pappersbruket, som tillhör Stora Enso. För arbetarna byggdes ett tjugotal hyreskaserner av trä; den enda bevarade byggnaden inrättades 1975 till museum.
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
vattenkraftverk
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 02.06.2017