Talve, Ilmar

Talve, Ilmar (f. 17/1 1919 Dorpat, d. 21/4 2007 Åbo), etnolog, professor i finsk och jämförande folklivsforskning vid Åbo universitet 1962-86. Efter studier för magistergraden 1942 i Dorpat och arbete vid Eesti rahvamuuseum flydde T. till Stockholm, där han fr.o.m. 1945 verkade som amanuens vid det av Sigurd Erixon ledda Institutet för folklivsforskning. Han blev fil.dr där 1960. T. var lektor i estniska vid Åbo universitet 1959 samt assistent och docent i etnologi 1959-62.

Under intryck av Erixon kom T. att förnya den finska etnologin med inriktning på stads-, hantverks- och arbetarkultur, seder och socialt liv, matvanor och folkkulturens historiska grunder. Han byggde upp en institution i ämnet vid Åbo universitet med omfattande frågelistverksamhet, fältarbete och serien Scripta Ethnologica. Ur T:s stora produktion kan främst nämnas Bastu och torkhus i Nordeuropa (akad.avh. 1960), Den nordosteuropeiska rian (1961), Folkligt kosthåll i Finland (1977), Suomalaisen kansanelämän historialliset taustatekijät (1972), Helsinge kyrkoby (1972) och Suomalainen kansankulttuuri (1979, äv. på ty. o. eng., nyutg. 1990). Han har även skrivit romaner och noveller, bl.a. Ainult inimene (1949), Maja lumes (1952) och den självbiografiska Juhansoni reisid (1959). (Bo Lönnqvist)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), etnologer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 15.04.2016 av Import