Tamminen, Petri

Tamminen, Petri (f. 23/11 1966 Hfrs), författare. I sin kortprosa tecknar T. pregnanta bilder av nutidens finländska samhälle. Texterna präglas av ironi och humor som ett sätt att besvärja våld och kaos. I hans produktion märks romanerna Väärä asenne (2002) och Enon opetukset (2006), den sistnämnda en uppväxtskildring där hans språkliga lakonism firar triumfer. (Gustaf Widén)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import