Tana älv

Tana älv, fi. Tenojoki, gränsälv mellan Finland och Norge; upprinner som Kietsimäjoki och Enare älv, upptar n. om Karigasniemi från s.v. i Norge Karasjoki och flyter därifrån under namnet T. genom den breda, av höga berg kantade Tanadalen till Ishavet. Den bildar tillsammans med Enare älv och dess tillflöden gräns mellan de båda länderna utmed en sträcka av 283 km. Naturen i Tanadalen är frodigare än på andra håll i nordligaste Lappland p.g.a. det skyddade läget och Golfströmmens inverkan.

Älven är farbar med mindre båtar utom vid forsarna Yläköngäs och Alaköngäs. Alaköngäs nära Nuorgam, med 25 m fall på en stäcka av 6 km, är så strid att man på den finska sidan av älven, för transport av båtar och varor förbi forsen, byggt en väg som sedan 1983 är museiväg.

Fisket som i århundraden varit livsviktigt för ortsbefolkningen har ändrat karaktär. De gamla laxpatorna som fisken tidigare fångades i är numera sällsynta, medan fiske med nät förekommer. Älven är Finlands viktigaste laxälv. Den upptäcktes av sportfiskare redan på 1840-t. och lockar fortfarande sportfiskare och turister i stora mängder. (A. Hämäläinen, Teno, 1949; P.E. Vuento, Suurlohta Tenolta, 1981; R.O. Kojo, Teno: Saamen ja lohen virta 1984; V. Luhta, Inarin lapin luonto- ja lintukohdeopas, 1999)

TanaAelv

Tana älv. Inom Tana älvs fiskeridistrikt gäller ett avtal om gemensam fiskeristadga som ingicks 1989 mellan Norge och Finland. Representanter för de båda ländernas myndigheter träffas årligen och besluter om bl.a. fredningsområden och fritidsfiskares rätt att fiska. Foto: Lehtikuva Oy, H. Vallas.

Aktörer
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
gränser, älvar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 20.07.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 02.06.2017 av Import