Tandefelt, Adolf

Tandefelt, Adolf (f. 8/8 1747 Hartola, d. 5/1 1822 Hfrs), ämbetsman. T. studerade vid akademin i Åbo och auskulterade vid hovrätten där. Han blev 1772 auditör (juridiskt biträde) vid arméns flotta och följde J.M. Sprengtporten till Finland för att säkra Gustav III:s statskupp detta år. För sin aktiva medverkan belönades T. med snabb befordran, han utnämndes 1775 till assessor i Vasa hovrätt, 1782 till landshövding i Uleåborgs och 1785 i Vasa län. I Vasa uppfattades han som en pålitlig och förtroendeingivande tjänsteman.

T. avsattes 1794 av Gustav IV:s förmyndarregering men verkade 1800-05 som ledamot av högsta domstolen och blev sistnämnda år president i Åbo hovrätt. Vid öppnandet av Borgå lantdag 1809 utförde han som "justitiekansler" rikskanslerns uppgifter enligt den svenska riksdagsordningen och upphöjdes samtidigt i friherrligt stånd. Därefter tjänstgjorde T. till sin död som främste ledamot i regeringskonseljens justitiedepartement.
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, tjänstemän (offentligt anställda)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 02.06.2017 av Import