tandvård

tandvård. Hela Finlands vuxenbefolkning har rätt till kommunal t. eller alternativt rätt att från sjukförsäkringen få ersättning för kostnaderna för privat t. Denna rätt infördes stegvis under senare delen av 1900-t. och utvidgades 2002 till att gälla hela befolkningen. Undersökning och vård inom den privata t. ersätts till 60 % enligt en av Folkpensionsanstalten fastställd taxa och inte enligt de faktiska kostnaderna. Undersökning av tänderna ersätts högst en gång per kalenderår.

T. ordnas dels vid hälsovårdscentralen och dels på privatmottagningar (ca hälften av tandvården i Finland) samt en liten del på sjukhusen och inom försvaret. Den största enskilda producenten av tandvårdstjänster är PlusHälsa -koncernen, som också har läkarvård på sitt program; koncernen ägs av de anställda läkarna och tandläkarna.

Veteraner kan avgiftsfritt anlita den kommunala tandvården för förebyggande vård och kliniskt arbete i samband med protetik. De får också större ersättning för dem från Folkpensionsanstalten än den övriga befolkningen.

Kommunerna har inte längre något speciellt ansvar för barns och ungas tänder - tvärtom får de inte välja patienter så att åldern är ett urvalskriterium. Detta har haft en viss negativ inverkan på barns och ungas tandhälsa. Se även skoltandvård.

Tandvaard

tandvård. Hälsovårdscentralerna har hand om den förebyggande vården av barns och ungas mun och tänder. Bilden visar skolbarn som besöker tandläkaren 1975. Foto: Lehtikuva Oy, V. Klemetti.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
tandvård
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 20.07.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 02.06.2017 av Import