Tanskanen, Antti

Tanskanen, Antti Johannes (f. 14/5 1946 Mänttä), nationalekonom och finansman, ekon.dr 1975. T. blev 1979 professor i nationalekonomi vid Jyväskylä universitet och dess rektor 1988; utsågs 1995 till generaldirektör för Finlands Akademi och var 1997-2006 koncernchef för den kooperativa OP-gruppen, som under hans ledning växte till landets största finanskoncern. Han har deltagit i samhällsdebatten; väckte på 1990-t. uppmärksamhet genom att förorda en sänkning av inkomstskatten. Erhöll ministers titel 2002.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
nationalekonomer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import