Tapper, Kain

Tapper, Kain (f. 6/6 1930 Saarijärvi, d. 17/8 2004 Hfrs), skulptör, bror till Harri T. och författaren Marko Tapio. T. studerade 1952-54 vid Konstindustriella läroverket och 1955 vid Konstakademins skola. Han gjorde en uppmärksammad debut i mitten av 1950-t., då han mest arbetade med figurativa skulpturer; senare höll han sig huvudsakligen till den abstrakta konsten med utgångspunkt i visuella upplevelser i naturen. T. blev känd framför allt som träskulptör; inom detta specialgebit skapade han en mängd originella, finstämt naturnära arbeten av trä eller natursten, där ytbehandlingen låter materialets struktur framträda. Han nådde snart också erkännande utomlands och ställde bl.a. två gånger ut som finländsk representant på biennalen i Venedig (1962 och 1984). Bland T:s offentliga arbeten märks en altarrelief i Orivesi kyrka (1962), Sibeliusstatyn i Tavastehus (1964), Ilmari Kianto-monumentet i Suomussalmi (1974) och i Hfrs den av tre granitblock uppbyggda kompositionen "Prolog" framför Nationaloperans huvudentré samt Tauno Palo-monumentet vid Helsingegatan (båda 1993). T. var 1972-75 konstnärsprofessor. (K.A. Nurmela, Kolme matkaa Kain Tapperin elämästä, 1988; K.T. piirtäjänä = K.T. as a draughtsman, 2006)

TapperKain

Tapper, Kain. En av den finska skulpturkonstens mest framträdande romantiska modernister. På bilden Tauno Palo-monumentet i Hfrs. Konstnären erhöll professors titel 1990 och akademikers 1996. Foto: Schildts bildarkiv, T. Ørsted.

Aktörer
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
skulptörer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.08.2009
Uppdaterat 21.08.2009