Tarkiainen, Viljo

Tarkiainen, Viljo (f. 18/4 1879 Juva, d. 20/5 1951 Hfrs), litteraturhistoriker, fil.dr 1917, professor i inhemsk litteratur vid Helsingfors universitet 1924-46. Han var från 1911 gift med författarinnan Maria Jotuni och samarbetade intimt med den finska nationalteatern, Kansallisteatteri. T., som har kallats den finska litteraturforskningens grundläggare, befäste genom sina arbeten Aleksis Kiven Seitsemän veljestä (1910) och Aleksis Kivi. Elämä ja teokset (1915) i det allmänna medvetandet uppfattningen av Kivi som ett utbränt geni och den finska litteraturens stora namn. T. var 1934-46 ordförande för Suomalaisen kirjallisuuden seura. Han utgav bl.a. biografier över Cervantes, Minna Canth, Gustaf v. Numers och H.G. Porthan. 1934 publicerade han verket Suomalaisen kirjallisuuden historia som har betraktats som en klassiker.(K. Tarkiainen, V.T.: suomalainen humanisti, 1987) - Sonen, fil.lic. (1938, disp.) Tuttu T. (1912-69), var 1952-64 professor i statslära vid Yhteiskunnallinen korkeakoulu och 1965-69 personell e.o. professor i ämnet vid finska handelshögskolan i Hfrs. Han utgav 1966 det uppmärksammade arbetet Die athenische Demokratie, som behandlar demokratin i antikens Grekland.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), litteraturhistoria, professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 02.06.2017 av Import