tekniska museer

tekniska museer. Finlands nationella tekniska museum är beläget i Hfrs på Kungsgårdsholmen vid Vanda ås mynning i Gammelstaden. Museet, som är Finlands enda allmäntekniska museum, räknar sina anor från 1969, då dess stiftelse grundades. Det är inrymt i byggnader som 1970-72 överläts av stadens vattenverk. Efter hand har utställningen utvidgats och omfattade 2006 tre byggnader på sammanlagt ca 5 000 m2. Tonvikten ligger på beskrivande helheter, som innefattar både tekniska processer och interiörer från olika epoker. Bland museets arkiverade föremål märks utrustning som tillhört uppfinnaren Erik Tigerstedt. Totalt omfattar samlingarna ca 50 000 utställningsföremål, ungefär lika många böcker och ett något mindre antal fotografier (2006).

Som självständigt t. verkade länge även Tekniska museet i Tfrs, som öppnades 1958 i den f.d. Frenckellska fabrikens pannrum. Det arbetar numera som en avdelning inom det av Tammerfors stad upprätthållna och 1996 öppnade museicentret Vapriikki (ca 5 000 m2 utställningsyta), inrättat av staden i Tampellabolagets f.d. mekaniska verkstad vid Tammerfors ström. I samlingarna märks den äldsta i Finland bevarade bilen, en Silent Northern från 1904, och en kollektion som belyser elektricitetens och telefonins tidigaste historia, bl.a. dynamor, motorer, olika mätare och lampor, av vilka speciellt kan nämnas en av Edison egenhändigt tillverkad glödlampa från 1881.Tekniska_museetSN_FI351718_.jpg tekniska museer. På Tekniska museet i Hfrs kan man studera motorer och maskiner av olika slag. T.v. en ångdriven lokomobil av märket Kullervo och t.h. prototypen till en eldriven bil. Foto: Sakari Niemi.
Aktörer
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
museer, teknik (vetenskaper)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.07.2009
Uppdaterat 02.06.2017