Terserus, Johannes

Terserus, Johannes (f. 1605 Leksand, d. 12/4 1678 Söderköping), biskop. Terserus prästvigdes 1631 och tillträdde året därefter ämbetet som lektor i grekiska vid Västerås gymnasium. Han företog en längre studieresa 1633-37 bl.a. till Wittenberg, Jena och Helmstädt, där han var elev hos den berömde synkretistiske teologen G. Calixtus. Terserus utnämndes 1640 till professor i teologi vid akademin i Åbo, där han 1648 blev den förste teologie doktorn. Detta år utnämndes han till professor i Uppsala och 1658 till biskop i Åbo. Han publicerade en skrift, i vilken han förhöll sig förstående till andra kyrkosamfund, Förklaring öfver Cathechismum (1662-63); den angreps av renlärighetsivraren professor Svenonius med påföljden att Terserus avskedades från sitt ämbete 1664. 1671 tillträdde han biskopsstolen i Linköping.TerserusJ.jpg

Terserus, Johannes. Utnämndes 1640 till professor i teologi vid den nygrundade akademin i Åbo. Oljemålning, kopia av Alexander Lauréus efter original av David Klöcker von Ehrenstrahl. Foto Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
biskopar, professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 09.12.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 01.06.2017 av Import