TietoEnator Abp

TietoEnator Abp, Esbo, gr. 1968 av främst Nordiska föreningsbanken som databehandlingsbolag; hette fram till 1995 Tietotehdas Oy. 1987 köptes svenska Datema, 1993 Carelcomp, 1995 Statens datamaskincentral (VTKK-Yhtymä) och 1999 svenska Enator, varvid koncernen fick namnet Tieto Enator. Efter ett flertal andra företagsförvärv i hem- och utlandet är T. i dag ett av Europas största företag på informationsteknikens område. T. arbetar som konsult samt utvecklar och förvaltar sina kunders digitala verksamhet på olika områden. T. har kontor på flera orter i Finland, i de nordiska länderna, i Tyskland m.fl. länder. Omsättningen 2006 uppgick till 1,6 mrd € och antalet anställda var 16 000. T., som är börsnoterat, har ett spritt ägande. (Gunhard Kock)

Efter 2009 med namnet Tieto

Företaget ändrade 2009 sitt namn till Tieto (internationellt Tieto Corporation). Våren 2012 meddelade bolaget om stora uppsägningar, inemot 1 300 anställda internationellt, varav ca 500 i Finland (red.)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
Ämnesord
publika aktiebolag (organisationer), informationsteknik
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 20.03.2012
Uppdaterat 31.05.2017