Tigerstedt, Axel

Tigerstedt, Axel Fredrik (f. 20/11 1860 Sydryssland, d. 26/11 1926 Grankulla), geolog och dendrolog, fil.kand 1883. T. var 1885-87 statsgeolog och 1887-1901 intendent vid Industristyrelsen samt 1901-17 dess överintendent. T. utförde geologiska undersökningar bl.a. i trakten av sjön Höytiäinen, på Jussarö (rörande magnetismen) och vid Orijärvi gruvområde. Han blev 1901 ägare till Mustila gård i Elimä, där han inrättade ett stort arboretum, d.v.s. en i studiesyfte anlagd plantering av exotiska träd. Erhöll verkligt statsråds titel 1913.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), geologer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import