Törngren, Johan Agapetus

Törngren, Johan Agapetus (f. 17/8 1772 Borgå sn, d. 17/5 1859 Vesilax), läkare, far till Adolf Törngren d.ä. Törngren blev redan som skolpojke 1789 fältskärsbiträde vid militärsjukhuset i Borgå och tjänstgjorde därefter som fältskär och militärläkare till 1809. Han var 1811-16 stadsläkare i Åbo och från 1816 professor i kirurgi och barnförlossningskonst i Åbo samt från 1826 även ordförande i Collegium medicum. Denna post omvandlades 1829 till en tf. befattning som generaldirektör för det nyinrättade centrala medicinalverket. Han tog 1833 avsked från båda ämbetena och erhöll därvid arkiaters titel; adlad 1826 (ätten utdöd). Innehade från 1817 Laukko gods i Vesilax.TorngrenJAgapetus_001.jpg

Törngren, Johan Agapetus. Var från 1816 professor i kirurgi och barnförlossningskonst. Oljemålning av J.E. Lindh, tillhör Helsingfors universitet. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
läkare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 29.09.2010
Uppdaterat 29.09.2010