Törnroth, Lars Henrik

Törnroth, Lars Henrik (f. 24/11 1796 Kjulo, d. 13/8 1864 Hfrs), läkare, med.dr 1832. Törnroth blev 1834 adjunkt i kirurgi och förlossningskonst, var 1838-57 professor i ämnet vid Helsingfors universitet och slutligen 1857-63 generaldirektör för medicinalverket. Han åtnjöt stort anseende som kirurg; särskild uppmärksamhet väckte hans bråck- och starroperationer. Törnroth införde 1847 eternarkosen i Finland och använde även som den förste i landet (1852) den von Helmholtzska ögonspegeln. Han företrädde den naturvetenskapliga och empiriska uppfattningen av medicinen. Erhöll arkiaters titel 1844.TornrothLarsHenrik_001.jpg

Törnroth, Lars Henrik. Åtnjöt stort anseende som kirurg. Han införde 1847 eternarkos i Finland. Pastell, tillhör Helsingfors universitet. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
läkare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 08.07.2010
Uppdaterat 08.07.2010