törnskator

törnskator, stora tättingar med ca 70 arter på n. halvklotet. Två arter förekommer i Finland. Törnskatan (Lanius collurio) häckar i s. och mell. Finland på öppna backar, paketåkrar och hyggen. Beståndet omfattar drygt 50 000 häckande par (1998). Varfågeln (L. excubitor) är den största bland t. och häckar främst på myrar och i fjällskog. Den är utbredd över nästan hela Finland men häckar endast sporadiskt i Nyland, s. Tavastland och s. Karelen. Totalbeståndet i genomsnitt ca 6 000 par (1998).
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
törnskata (art)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 30.05.2017 av Import