Toholampi

Toholampi, kommun i Mellersta Österbotten 65 km ö. om Karleby, Västra och Inre Finlands region. Areal 608 km2, invånare 3 485 (2011).

Toholampi är beläget kring mellersta loppet av den forsrika älven Lestijoki. Landskapet får ett småkuperat drag av de låga moränhöjder som kantar ådalen; på båda sidor om denna utbreder sig vidsträckta skogsmarker. Toholampi kyrkby i Lestijokis dalgång har ca 1 500 inv. (2000). I kommunen finns främst livsmedels- samt trä- och snickeriindustri; av företag kan nämnas Valio Oy (mejeri gr. 1972, 80 anst. i Toholampi 2010), som är den största privata arbetsgivaren i kommunen.

Toholampi blev kapell under Lochteå 1775 och bildade egen församling 1859; träkyrka, färdigbyggd 1861 (C.A. Setterberg). (Suur-Lohtajan historia, 3 bd, 1957-2004; S. Alaspää, Toholammin arkea ja juhlaa, 2000)

Toholampi

Toholampi. Kulturlandskapet kring Lestijoki får sin prägel av böljande slätter och enhetliga byggnadsgrupper i ådalen. Till kulturlandskapet hör även träkyrkan och invid denna prästgården (1887, I. Aminoff). Karta: Arttu Paarlahti. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

TOHOLAMP.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, kommuner, befolkning, bebyggelse, byar, näringsliv, områden, ytformer, näringsstruktur, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 11.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 11.05.2012 av Import