Toll, Johan Christopher

Toll, Johan Christopher (f. 1/2 1743 Mölleröd, Skåne, d. 21/5 1817 Bäckaröd), greve, fältmarskalk. Efter en kort juristkarriär som avslutades p.g.a. tjänstefel deltog Toll i Gustav III:s statskupp 1772, varefter han raskt avancerade till överste. I det militära gav han prov på effektivitet och god organisationsförmåga, bidrog till att införa en formell ordning inom trossväsendet genom de s.k. passevolansavgifterna; befälet fick mot en bestämd ersättning ansvar för truppernas utrustning.

Toll blev Gustav III:s förtrogna och deltog aktivt i kungens krigsplaner under 1780-talet, bl.a. gjorde han upp fälttågsplanen och planerade arméns underhåll inför 1788-90 års krig. Han försökte förmå kungen att hårdhänt ta itu med Anjalaupprorets män, men stötte på motstånd lett av G.M. Armfelt. Därefter råkade Toll i onåd, men fortsatte dock sin karriär inom armén och organiserade bl.a. underhållet för trupperna i Skåne 1790. Efter Gustav III:s död blev Toll chef för Krigskollegium, men avsattes snart av sin kusin Reuterholm och dömdes 1795 till fängelse för inblandning i Armfelts plan på att störta Reuterholm. Toll tjänade Gustav IV och deltog i det politiska spelet kring den andra koalitionen mot Napoleon, bl.a. skötte han Sveriges förhandlingar med Ryssland. 1807 utnämndes han till fältmarskalk, efter att ha räddat de svenska trupperna undan de franska på Rügen. Tolls sista militära insats var de råd han gav Karl Johan inför det norska fälttåget; i detta sammanhang upphöjdes han i grevligt stånd 1814. (E.L. Birck, General Tolls krigsplan år 1788, 1944) (Joachim Mickwitz)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
grevar, Gustav III:s krig, marskalkar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 23.06.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 30.05.2017 av Import