torsk

torsk (Gadus morhua) . T. förekommer främst i n. Atlanten, men även i Östersjön, där den dock oftast är betydligt mindre. Max. vikten i Atlanten är drygt 51 kg, i Östersjön ca 32 kg (Föglö 1982). Framgångsrik lek förutsätter en relativt hög salthalt på tio promille. I Östersjön finns det viktigaste lekområdet mellan Bornholm och Öland. Där är lekens resultat också starkt beroende av inflödet av salthaltigt och syrerikt vatten från Kattegatt. Starka årgångar har noterats bl.a. 1972, 1976, 1977 och 1980. T. rör sig vida i hela n. Östersjön och fångas härvid också vid de finländska kusterna i mängder som varierar stort mellan åren. Härigenom har torskfisket endast tidvis större betydelse. 1982 var ett mycket gott torskår, och då fångades drygt 8 milj. kg i Finland, till största delen av yrkesfiskare.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
torsk
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 30.05.2017 av Import