Trafikverket

Trafikverket, fi. Liikennevirasto, ämbetsverk underställt Kommunikationsministeriet. Trafikverket bildades den 1.1.2010 genom att Banförvaltningscentralen, Vägförvaltningen och funktioner från Sjöfartsverket sammanfördes.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
ämbetsverk
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 14.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 30.05.2017 av Import