trana

trana ( Grus grus), vadarfågel. T. häckar främst på myrmarker, men nuförtiden även på strandkärr, i vassiga områden och i kanten av odlingslandskap. Utbredningen omfattar hela landet, dock glesast i Fjällappland. Särskilt i Österbotten och i området mellan Torneå och Kuusamo är beståndet starkt med ställvis upp till tio tranpar på en enda myr. Flyttningen sker i den karakteristiska plogformationen, med utnyttjande av termiska uppvindar. T. anländer i april-maj och flyttar bort i augusti-oktober. Om höstarna samlas t. i stora flockar på odlingar. De populäraste rastplatserna (bl.a. Söderfjärden nära Vasa) kan samtidigt rymma upp till 4 000 tranor. Totalbeståndet omfattar ca 5 000 häckande par och ca 3 500 ungfåglar som inte ännu häckar (1998).

Trana

trana. Trandansen bidrar till parbildningen och har en sammanhållande funktion. Vid fyra års ålder kan tranan i allmänhet genomföra häckning. Därförinnan skall hanen och honan ha träffats, lärt känna varandra och sammanförts bl.a. genom dansen. Foto: Leuk, J. Luhta.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
tranor (familj)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 23.07.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 30.05.2017 av Import