Trollshovda

Trollshovda, järnbruk i Tenala (Ekenäs) ca 8 km n.o. om Bromarvs kyrkby. John von Julin anlade 1840 en masugn i T., som till en början arbetade med inhemsk myr- och sjömalm men på 1870-talet övergick till svensk råvara. Anläggningen blev aldrig särskilt lönsam, och 1892 inköptes bruket av Fiskarsbolaget, som lade ned det 1915.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
järnbruk
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 30.05.2017