Tudeer, Carl

Tudeer, Sten Carl (f. 23/10 1840 Vånå, d. 5/1 1905 Hfrs), ämbetsman. T. var ursprungligen sjöofficer, deltog som kaptenlöjtnant i rysk-turkiska kriget 1877-78 och utmärkte sig särskilt vid övergången av Donau; blev 1882 tf. chef för lots- och fyrväsendet i Finland och utnämndes 1885 till överste. Han var 1885-89 guvernör i Viborgs län och utsågs 1889 till chef för senatens civilexpedition samt var från 1891 inflytelserik vice ordförande i senaten.

T. blev kring sekelskiftet 1900 känd som en av förryskningspolitikens mest nitiska förespråkare och främjare; bl.a. avgjorde han med sin röst omröstningen om februarimanifestets promulgering 1899. Han avgick 1900 som senatens vice ordförande och följande år som chef för civilexpeditionen. Erhöll verkligt statsråds titel 1888 och adlades 1897 (ätten dog ut med T.).
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
tjänstemän (offentligt anställda), politik, förryskningspolitik, guvernörer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 30.05.2017 av Import