Tuori, Kaarlo

Tuori, Kaarlo Heikki (f. 9/4 1948 Hfrs), jurist, jur.dr 1983. T. var 1986-92 forskarprofessor och 1986-90 biträdande professor i finansrätt vid Helsingfors universitet, där han 1990 utsågs till professor i förvaltningsrätt och 2002 i allmän rättslära. Han är känd som en framstående rättsteoretisk forskare och har utnyttjats som sakkunnig i flera sammanhang. T. har fått stor internationell uppmärksamhet för det av honom utvecklade rättsteoretiska begreppet kritisk positivism, ett gemensamt program för den normativa rättsvetenskapens skilda grenar. Inom hans rika samhällsvetenskapligt inriktade produktion märks verken Oikeuden rationalisuus (1988), Oikeus, valta ja demokratia (1990) och Kriittinen oikeuspositivismi (2000, eng. version Critical legal positivism, 2002)
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
rättsvetenskap, professorer, forskare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 18.05.2017 av Import