Turholm

Turholm, fi. Tullisaari, friluftspark på v. sidan av Degerö i Hfrs, donerad till staden 1906 av överstelöjtnant Rudolf Schulman med maka. T. gård, ett f.d. kaptensboställe, som efter 1558 innehafts eller arrenderats bl.a. av släkterna Ruuth, Svanström, Reihe, Riddersvärd, kommerserådet Henrik Borgström (som anlade parken), senator Heikki Renvall och sångerskan Aino Ackté, ägs sedan 1929 av staden. Huvudbyggnaden på T. gård som härstammade från 1700-t. förstördes i en eldsvåda 1958. I närheten av den plats där den nedbrunna byggnaden stod finns en villa i schweizerstil, ritad av Th. Decker och uppförd 1877 på uppdrag av Henrik Borgström för hans dotter Emilie af Lindfors. I villan som numera kallas Aino Acktés villa arrangeras bl.a. kammarkonserter. Zacharias Topelius brukade med sin familj vistas på T. som gäst hos kommerserådet Borgström. Där skrev han bl.a. den kända dikten Under rönn och syren. (G. Nikander/E. Jutikkala, Säterier och storgårdar i Finland I, 1939; B. Lönnqvist, Gamla gårdar i Helsingforstrakten, 1995)
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
donationer, parker
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 16.05.2017