Tvärminne

Tvärminne, by i Hangö 15 km ö. om stadens centrum, belägen vid inloppet till Pojoviken, där landskapsbilden får sin prägel av moar, sanddyner, myrar och det två km långa Tvärminneträsk v. om försvarsmaktens område i Syndalen. Ytterst mot ö. på den numera landfasta Tvärminneön ligger Tvärminne zoologiska station, gr. 1902 av professor J.A. Palmén, som 1919 testamenterade anläggningen till Helsingfors universitet. På stationen bedrivs en internationellt betydelsefull forskning om brackvattenmiljöer och skärgårdsnatur. Sedan byggnadsbeståndet så gott som helt förnyats (främst 1970) är stationen även ett allmänt utnyttjat kurs- och mötescentrum. Den blev 2007 medlem av ett nätverk för långsiktig ekologisk forskning (LTER) och koordinator för dettas verksamhet i v. Finska viken. (Tanketvätt och tankeflykt, red. J. Pokki, 2009)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
byar, forskning, naturskildring, historia
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 24.11.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 09.05.2017 av Import