Ule träsk

Ule träsk, fi. Oulujärvi, centralsjö i Ule älvs insjösystem, vars viktigaste tillflöden är Hyrynsalmi- och Sotkamostråtarna. U. är Finlands till arealen (ca 900 km2) fjärde sjö, belägen 122,5 m ö.h. Medeldjupet i U. är 7 m; största djup ca 38 m. Sjön består av tre stora fjärdar, den nordvästliga Niskanselkä, som skils från den sydliga Ärjänselkä av den stora ön Manamansalo, och den östliga Paltaselkä. Stränderna är mestadels steniga eller sandiga, nordstranden flerstädes kantad av skogklädda höjder, sydstranden urgröpt i den höga mobranten. Större orter kring U., vars omgivningar är tämligen glest bebyggda, är Kajana stad och Paltamo kyrkby. Sjöns vattenstånd regleras vid Jylhämä kraftverk, där 50-400 m3/sek. avtappas, beroende på kraftverkens vattenbehov längre nedåt älven. (R. Heikkinen, Oulujärvi, Kainuun meri, 1989, Ärjä: Oulujärven helmi, 2002)

UleTraesk

Ule träsk och Ule älv bildade särskilt under tjärhandelns tid ett viktigt transportsystem. Vid älvmynningen har ett för finländska förhållanden betydande bosättningscentrum uppstått. Karta: Arttu Paarlahti.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
geografi (vetenskaper), sjöar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 24.07.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 08.05.2017 av Import