Utrikespolitiska institutet

Utrikespolitiska institutet, Hfrs, statligt forskningsinstitut för internationella relationer och EU-frågor, inrättades 2006 av riksdagen genom en särskild lag och inledde sin verksamhet 2007. Institutet har till uppgift att forska i internationella politiska och ekonomiska relationer och frågor som berör Europeiska unionen samt göra utredningar som gäller dessa områden. Det leds av en av riksdagen för fem år utsedd styrelse, som består av en ordförande och åtta ledamöter som representerar olika statliga myndigheter och vetenskapliga samfund. Styrelsen utser bl.a. institutets direktör, som likaså har en mandatperiod på fem år. - Ett äldre U. grundades 1961 av Paasikivi-samfundet. Detta hade till uppgift att främja en analytisk debatt om internationella frågor i Finland och på detta sätt stödja det utrikespolitiska beslutsfattandet. Institutet bedrev forskning med b.la. EU:s utrikes- och säkerhetspolitik som tyngdpunktsområden. Verksamheten finansierades huvudsakligen med statsmedel. Chef för U. är sedan 2010 pol.dr Teija Tiilikainen.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
EU, utrikespolitik, forskningscentra
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 22.03.2011
Uppdaterat 20.04.2017