Väyrynen, Heikki

Väyrynen, Heikki Allan (f. 18/5 1888 Pielisjärvi, d. 29/8 1956 Hfrs), geolog, fil.dr 1920. V. var 1919-29 yngre biträdande geolog vid geologiska kommissionen, 1929-36 tf. statsgeolog och 1936-40 statsgeolog, docent vid Helsingfors universitet 1929-56. Han var 1940-56 professor i mineralogi och geologi vid Tekniska högskolan. V. publicerade ett 80-t. vetenskapliga arbeten som behandlade främst ö. Finlands geologi, petrologi, petrografi, malmgeologi och malmmineralogi. I verket Suomen kallioperä (1954) gav V. en mycket god syntes av Finlands berggrund.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), geologer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import