Vahto

Vahto, f.d. kommun i Egentliga Finland ca 18 km n. om Åbo, Västra Finlands län. Då kommunen upphörde var dess areal 77 km2 och invånarantal 1 918 (2008).

V. upptas till stor del av myrmarker, som mot s. övergår i en bergsbygd (bl.a. Lavamäki, 84 m ö.h.); längst i s. utbreder sig en bördig slätt kring Ruskonjokis källflöden. Bebyggelsen, bl.a. V. kyrkby (1 160 inv. 2000), följer i stort sett ådalen. Av företag kan nämnas Vak Oy (gr. 1972, 180 anst. 2006 inkl. några dotterbolag på andra orter), som tillverkar transportutrustning i form av bl.a släp och distributionsskåp.

V. hörde ursprungligen under Rusko, överfördes 1577 till Masku och bildade kapell 1866 samt egen församling 1902. Vid ingången av 2009 sammanslogs V. med Rusko kommun. Träkyrka, uppförd 1804. (T. Myllykylä, Korven helmasta kehittyväksi kunnaksi: Vahdon historiaa ja perinteitä, 2002)


Vahto

Vahto. Under järnåldern torde hela området kring Rusko å från Reso till Vahto ha bildat en vidsträckt fornsocken. V. sammanslogs vid ingången av 2009 med Rusko kommun. Karta: Arttu Paarlahti.

VAHTO2.jpg

Vahtos kommunvapen som vid kommunsammanslagningen 2009 togs i bruk av Rusko kommun. Bildkälla: Finl. kommunförbund.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, kommuner, bebyggelse, byar, näringsliv, områden, ytformer, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 10.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 10.05.2012 av Import