Valtaoja, Esko

Valtaoja, Esko Jorma Johannes (f. 20/6 1951 Kemi), astronom, fil.dr 1985. V. verkade som assistent i fysik vid Åbo universitet och som forskare vid Tekniska högskolan 1976-96. Han var 1982-84 verksam som forskare vid NORDITA i Köpenhamn. Sedan 1993 har V. forskat vid observatoriet i Tuorla (Åbo universitet), varit dess vice direktor 1997-2001 och direktor sedan 2002 samt medlem i dess styrelse 1992-98 och ordförande 1999-2001. Sedan 1997 är V. professor i rymdastronomi (tidsbunden professur) vid Åbo universitet. V. var 1997-99 styrelseordförande för astronomiska sällskapet Ursa och har innehaft flera andra förtroende- och expertuppdrag i inhemska och utländska organisationer med anknytning till sitt specialområde. Han har publicerat över 150 vetenskapliga artiklar om galaxer, radioastronomi och rymdforskning samt skrivit populärvetenskapliga böcker från dessa områden. Erhöll Fakta Finlandia-priset 2001. (Peter Holmberg)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), astronomer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import