Varumärke

varumärke, ett särskilt kännetecken, som en näringsidkare använder för att skilja sina varor och tjänster från andras motsvarande varor och tjänster. Ensamrätt till v. kan förvärvas genom registrering hos Patent- och registerstyrelsen i den ordning som föreskrivs i 1964 års varumärkeslag och -förordning, eller genom inarbetning. Registrering av v. (som t.ex. kan bestå av en figur, ett el. flera ord, bokstäver el. siffror, el. av en särpräglad utstyrsel av vara el. dess förpackning) sker i ett av Patent- och registerstyrelsen fört, för hela landet gemensamt varumärkesregister. Ett v. anses inarbetat, om det i vederbörande närings- eller konsumentkretsar är allmänt känt som beteckning för innehavarens varor. Registreringen gäller från ansökningsdagen tills tio år förflutit från registreringsdagen och kan därefter i princip förnyas för ett obegränsat antal tioårsperioder. Varumärkesintrång leder till vissa påföljder, såsom domstolsförbud, skadestånd och straff. Det sistnämnda förutsätter uppsåt och brottsanmälan av den som blivit kränkt.

Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
varumärken
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 14.04.2017 av Import