Vice statsminister

vice statsminister, den av statsrådets medlemmar som republikens president utsett att fungera som statsministerns ställföreträdare. Denna post, som infördes 1956 genom en ändring av den dåvarande regeringsformen, innehas i flerpartiregeringar vanligen av en företrädare för det parti som är näststörst i koalitionen. Dessa politiker har dock endast sällan i sin egenskap av v. kommit att spela någon framträdande roll.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politik
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 14.04.2017 av Import