Vildsvin

vildsvin (Sus scrofa) är tamsvinets stamform. Det blir som vuxet ca 1,5 m långt och 1 m högt, vikt upp till 200 kg. V. har en mycket vidsträckt utbredning över nästan hela Mellaneuropa, hela Baltikum och stora delar av s.v. Ryssland. Det första v. i Finland påträffades i januari 1956 i form av ett dött exemplar i Esbo skärgård. Därefter har flera döda djur flutit i land vid sydkusten. Observationer visar också att v. har tagit sig simmande eller över isen till Finland. Också suggor med ungar har iakttagits, främst i landets s.ö. delar, men enstaka exemplar så långt norrut som i Uleåborgs län.

På 1970- o. 80-t. fanns en liten stam på ca 50-150 djur i landet, men stränga vintrar reducerade sedermera antalet kraftigt. I regel kan v. inte överleva normala vintrar i Finland utan människans direkta eller indirekta hjälp. V. får jagas i Finland under perioden 1/6-28/2, men hona med ungar får inte dödas.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
vildsvin
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 14.04.2017