Villinge

Villinge, fi. Villinki, naturskön ö i Hfrs östra skärgård, ingår i Degerö distrikt. V. gård bildades 1798, då ägaren till Degerö, Catharina Armfelt sålde Degerö och behöll V. för egen del. Gården gick genom många händer under förra delen av 1800-t., och 1841 brann dess huvudbyggnad. Efter branden köptes V. av överstelöjtnant Magnus Wilhelm Armfelt, som lät uppföra den nuvarande huvudbyggnaden. W. Wideman, sedermera statsråd, köpte V. 1880. Han sålde och arrenderade tomtmark för sommarvillor som nu började uppföras på ön. 1916 förvärvades V. gård av ett aktiebolag som fortsatte försäljningen av tomter för sommarvillor. Huvudbyggnaden, som omges av en park med gamla ekar och lönnar, ägdes 1961-2003 av Sällskapet Pellervo, som pietetsfullt lät restaurera den. Bland den övriga bebyggelsen på ön märks Villa Oivala (uppf. 1927), arkitekten Oiva Kallios sommarvilla. S. om V. ligger "Viborgs sten", belägen halvvägs mellan Åbo och Viborg. Under sommarmånaderna har man alltsedan fritidsbebyggelsen tillkom upprätthållit regelbunden turbåtstrafik mellan Salutorget och V. (S. Nygård, V.: villasamhället i skärgården, 2003)

Villinge

Villinge avbildat på ett kolorerat postkort från 1890-t., då fritidsbebyggelse hade börjat uppkomma på ön. Foto: Museiverket.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, befolkning, bebyggelse, områden, stadsdelar, förorter, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 29.07.2009
Uppdaterat 29.07.2009