Vimba

vimba (Vimba vimba), mört- och idliknande karpfisk av braxensläktet, även kallad vimma. Den är vanligen 25-35 cm lång och väger ca 0,5 kg. Sporadiskt fångas v. som väger över 2 kg. Fisken lever i havet och stiger om våren upp i bäckar och åar för att leka. Den förekommer i Finska viken, Skärgårdshavet och i Bottniska viken upp till Nykarleby, längre norrut är den sällsynt. Fram till andra världskriget fiskades v. aktivt under lektiden bl.a. i Borgå å och Svartån. Den användes som saltfisk under vintern.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
fiskar (djur)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 14.04.2017