Virdois

Virdois, fi. Virrat, stad i Birkaland kring sjöar som tillhör den västligaste av Kumo älvs källstråtar, Västra och Inre Finlands region. Areal 1 162 Km2, invånare 7 453 (2011).

Virdois består av en vidsträckt och starkt kuperad skogsbygd s. om den stora vattendelaren Suomenselkä. Den största bland de talrika sjöarna är den tvågrenade, 15 km långa och 3 km breda Toisvesi ; f.ö. märks de som natursevärdheter kända Toriseva-förkastningssjöarna. Stadens centrum (4 070 inv. 2000), är beläget vid banan Björneborg-Haapamäki (invigd 1938). Bland övriga tätorter märks Killinkoski (283 inv. 2007) i n., vars forsar redan i slutet av 1800-talet gav upphov till industri i form av en bandfabrik, dagens Inka Oy (gr. 1898, 85 anst. 2006), som är Östersjöområdets ledande tillverkare av bandprodukter. Inom industrin märks idag f.ö. metallindustriföretagen Finncont Oy (gr. 1974, 110 anst. 2006) och Memar Oy (gr. 1980, 40 anst. 2006) samt plastindustriföretagen Kiiltoplast Oy (gr. 1976, 40 anst. 2005) och Jita Oy (gr. 1979, 40 anst. 2005), av vilka den senare ägs av Uponor Oyj.

Virdois blev kapell under Ruovesi 1651 och bildade egen församling 1859; träkyrka, uppförd 1772-74 (A. Hakola). De vidsträckta skogarna i Virdois var i äldre tider rika på villebråd; kring sekelskiftet 1800 var björnen så talrik, att den berömde björnjägaren Martti Kitunen kunde nedlägga 108 fullvuxna djur. En staty (Y. Korhonen) restes över honom 1936. Under kriget 1808-09 förekom en del mindre strider i trakten (Roth, J.J.), likaså 1918, då Virdois var de vitas sydligaste stödjepunkt i början av kriget. En avgörande strid utkämpades 9-11/3 vid byn Vaskivesi (monument rest 1928), där röda trupper som stötte norrut mot järnvägsknuten slogs tillbaka. Kommunen blev köping 1974 och stad 1977. (K. Hokkanen, Vanhan-Ruoveden historia 3, 1: Virrat 1860-luvulta 1970-luvulle, 1979; Virrat, red. M.A. Tamminen, 1977; K. Vuorenpää, Virrat 1918, 1996)

Virdois

Virdois är Finlands officiella midsommarstad. Detta varumärke registrerades 2002. Karta: Arttu Paarlahti. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

VIRRAT.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
industri, städer (offentligrättsliga samfund)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 15.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 14.04.2017 av Import