Virkkunen Artturi

Virkkunen (t. 1906 Snellman), Artturi Heikki (f. 19/1 1864 Karunki, d. 17/11 1924 Esbo), historiker, fil.dr 1894. V. undervisade 1891-1902 i historia vid finska läroverk i Hfrs och tjänstgjorde 1903-21 som överinspektor (från 1918 skolråd) vid Skolstyrelsen; var 1921-24 professor i historia vid Åbo universitet och universitetets rektor. Han tillhörde redan i unga år Uusi Suometars medarbetarstab, var 1917-18 chefredaktör för denna tidning och 1919 för dess efterträdare Uusi Suomi. V. deltog även aktivt i det politiska livet, bl.a. som ledamot av enkammaren 1907-21 (gammalfinne, sedermera medlem av samlingspartiets grupp). Han utgav bl.a. österbottniska nationens historia (2 bd, 1890-91, ofullbordad) och Uleåborgs stads historia under 1600-t. (1905-19) samt två arbeten om Östersjöfinnarna (1894-1907).

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import