Vitsvanshjort

vitsvanshjort (Odocoileus virginianus), ett ca meterhögt nordamerikanskt hjortdjur. Vikten hos handjur är 75-135 kg, hos hondjur 45 -70 kg, boghöjd 90-105 cm. V. är skygg och tämligen stationär, lever vanligen i grupper om 2-3 individer. Honan föder på försommaren 1-3 kid. V. i Finland härstammar från fem hjortkalvar, som skänktes av emigranter i Minnesota. Djuren kom till landet 1934 och hölls i en inhägnad på Laukko gård i Vesilax. Den första kalvningen skedde 1937, och följande år släpptes hjortarna fria. Sedermera har v. spritt sig över hela s.v. och s. Finland, stammen omfattar flera tiotusentals djur. Sedan början av 1960-t. har v. varit föremål för licensjakt: avskjutningen var som störst 1980 med nästan 15 000 fällda djur, i genomsnitt ca 6 000 skjutna djur om året. Hösten 2006 beviljades dock 22 000 licenser för jakt av v. Med jaktvårdsdistriktens tillstånd är jakten tillåten under perioden 30/9-31/1.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
vitsvanshjort
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 14.04.2017