Voipio Aarni

Voipio (t. 1901 Åkerman), Aarni (f. 10/2 1891 Viborg, d. 30/1 1965 Hfrs), teolog, teol.dr 1924, fil.dr 1927, son till ämbetsmannen Woldemar Åkerman. V. var 1919-35 adjunkt i teologiska prenotioner och 1935-55 professor i praktisk teologi vid Helsingfors universitet. Han disputerade vid två fakulteter över ämnet somnambulism och utgav på svenska en populärt hållen skrift, Folkpredikanter och falska profeter (1927). De centrala rönen i avhandlingen Unissasaarnaaminen I-II (1921-22) presenterades tre decennier senare i Sleeping preachers: a study in ecstatic religiosity (1951).

V. var verksam inom det kristliga studentarbetet och nykterhetsrörelsen samt framträdde även som körledare och komponist. Han utgav flera arbeten om psalmer och psalmsång, läroböcker, en biografi över svärfadern Mikael Soininen (1944), memoarverket Elämäni (1960), m.m. - Sonen, prosten och socialrådet (1973) Martti V. (1916-2001), var 1957-81 generalsekreterare vid Finlands nykterhetsorganisationers förbund.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
teologer, professorer, generalsekreterare, filosofie doktorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 14.04.2017 av Import