von Alfthan, Georg

von Alfthan, Georg (f. 26/10 1828 Viborg, d. 4/2 1896 Hfrs), militär (generallöjtnant 1879) och ämbetsman. A. genomgick kadettskolan i Fredrikshamn och utexaminerades 1850 från krigsakademin i S:t Petersburg; deltog under Krimkriget i försvaret av Sveaborg och ledde 1856-58 militärtopografiska arbeten i Finland. Han inledde sin civila ämbetsmannabana som guvernör 1862-73 i Uleåborgs län, där han energiskt arbetade bl.a. för kommunikationsväsendets förbättrande, och var sedan guvernör i Nylands län. A. inträdde 1888 som medlem i senatens ekonomiedepartement; var först chef för militieexpeditionen, sedan för jordbruksexpeditionen och från 1892 för kommunikationsexpeditionen. Han adlades 1866 (von A.) och upphöjdes i friherrligt stånd 1886.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), militärer (roll), generallöjtnanter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 11.03.2016 av Import